Služby, ktoré ponúkame zákazníkom

 

 
 

Poradenstvo

Spoločnosť Virtus poskytuje svojim zákazníkom mnohoročné skúsenosti a služby v oblasti veľkokuchynských technológií. Na základe skúseností z desiatok realizácií a spätnej väzby od klientov vieme novým zákazníkom pomôcť pri výbere najvhodnejších zariadení, ktoré budú spĺňať ich nároky a požiadavky. Naša spolupráca s nemeckými výrobcami znamená rýchle poradenstvo aj vo veľmi zložitých technických otázkach. 

 

Projekčná činnosť

Poskytujeme vlastnú projekčnú činnosť v systéme AutoCAD. Sme schopný za krátku dobu pripraviť priestorové riešenie celej kuchyne, vrátane pomocných priestorov. 
Na projektoch pracujeme už vo fáze návrhu a tak zabezpečujeme riešenia, ktoré priestorovo i technologicky spĺňajú hygienické normy v rámci SR aj EU, vrátane možnosti sledovania a vyhodnocovania HACCP.

 
 

Dodávky technologických zariadení

Zabezpečujeme prepravu a dodávaných zariadení z výroby priamo na miesto montáže. V spolupráci s výrobcami a prepravnými spoločnosťami vieme prispôsobiť termín a čas dodania požiadavkám zákazníka.

 

Montáž zariadení

Dodané zariadenia montujú na mieste naši servisní technici vyškolení priamo u výrobcov. Tým sa zabezpečí správne pripojenie zariadení a ich uvedenie do prevádzky. 
Pred odovzdaním zariadení do prevádzky sa uskutočňuje zaškolenie obslužného personálu, ktoré vedie náš školiaci kuchár. 

 
 
 

Záručný a pozáručný servis

Naša spoločnosť poskytuje zákazníkom záručný aj pozáručný servis zariadení. Takisto ponúkame aj pravidelné prehliadky zariadení, čím sa podstatne zvyšuje ich živostnosť a na minimum sa znižuje možný výpadok zariadenia. 
Naši servisní pracovníci absolvujú pravidelné školenia a doškolenia priamo u jednotlivých výrobcov. Naše priame napojenie na nemeckých výrobcov znamená prakticky okamžitú dostupnosť aj takých náhradných dielov, ktoré sú používané veľmi zriedkavo. V súčasnosti máme servisné strediská v Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach a Poprade.  

 

Školenie obsluhy a kuchárov

Zákazníkom poskytujeme možnosť zaškolenia pri dodávke novej technológie, ale takisto poskytujeme aj dodatočné zaškolenia napr. pri výmene personálu. Pri školení kuchárov náš školiaci kuchár vysvetlí techniky a postupy prípravy jedál v konvektomatoch a ďalších dodaných zariadeniach. školenie prebieha praktickou formou varenia jedál. 

 

NAŠE ZARIADENIA CHARAKTERIZUJE VYSOKÁ KVALITA A ŽIVOTNOSŤ, NÍZKE ENERGETICKÉ NÁROKY VRÁTANE NÍZKYCH NÁKLADOV NA SERVIS

Sú dopĺňané zariadeniami popredných európskych, resp. slovenských výrobcov (pomocné zariadenia, neutrálne zariadenia, atď.)

ascobloc-mini2
Houno_mini
MEIKO_mini
phoeniks-logo10
rieber-mini
alba-mini
Robot_Coupe
dietatec-mini