Mediatel

28. januára 2019

DSS Senecio

Miesto: Bratislava
Vybavenie kuchyne domova sociálnych služieb
28. novembra 2018

Volkwagen Slovakia

Miesto: Bratislava
Vybavenie kuchyne pre závodné stravovanie
28. novembra 2018

Schaeffler Slovensko

Miesto: Malacky
Vybavenie kuchyne reštaurácie
28. novembra 2018

Psychiatrická nemocnica Michalovce

Miesto: Michalovce
Vybavenie nemocničnej kuchyne